Back to Top

Postadres:  Postbus 243,  3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht.Bezoekadres :De Plaats 20A,  3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht.

T.: 078 - 6849150/6849156

F.: 078 - 6849157

Raad van toezicht

Het Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht is met ingang van 1 januari 2011 verzelfstandigd. Hierbij is een nieuwe bestuurlijke structuur ontstaan, bestaande uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene bedrijfsvoering door goedkeuring van jaarrekening en begroting.
De Stichting Openbaar primair onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht heeft 3 scholen en telt momenteel 1400 leerlingen en 110 medewerkers en zal naar verwachting in de komende jaren nog doorgroeien. De organisatie heeft een proactieve houding in de ontwikkeling van samenwerking met andere partijen in Hendrik Ido Ambacht e.o., teneinde de kwaliteit van onderwijs en welzijn/welbevinden van haar leerlingen te bevorderen.

De Stichting is op zoek naar een

Lid voor de Raad van Toezicht

Globaal profiel
• U hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het openbaar primair onderwijs;
• U beschikt over een relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk, zo mogelijk ook op (boven-) lokaal niveau;
• U beschikt over een positief kritische en onafhankelijke opstelling als toezichthouder;
• U beschikt over strategisch bestuurlijk inzicht;
• U beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
• U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• U bent in staat om een goede balans te creëren tussen betrokkenheid en toezicht houden;
• U hebt inzicht in de eisen die aan een organisatie gesteld mogen worden op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit;
• De Raad van Toezicht kent geen specifieke portefeuillehouders.
• In verband met de toekomstige ontwikkelingen is brede kennis op een of meerdere van de domeinen bouwen, vastgoedbeheer, ICT en/of PR een pré.
• De Raad van Toezicht komt tenminste twee keer per jaar bijeen;
• Uw eventuele (neven)functie(s) of –activiteiten zijn niet conflicterend met de omschreven functie, taak en doelstellingen van het Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht.

Het vacatiegeld bedraagt maximaal € 1.500,00 per toezichthouder per jaar.

Geïnteresseerd?
Als u belangstelling heeft voor deze functie bij een innoverende onderwijsorganisatie stuur dan vóór maandag 23 mei 2016 uw gemotiveerde brief met curriculum vitae naar de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar primair onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht ter attentie van mevrouw J.H.S. van Ballegooijen-Rijnaard, secretaris Raad van Toezicht, Postbus 243, 3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt natuurlijk ook per e-mail reageren: rvt@sophia.school. Mondelinge informatie kunt u opvragen bij mevrouw J.H.S. van Ballegooijen-Rijnaard, telefoonnummer 06-24569345 en/of de heer M. Schenk, Voorzitter College van Bestuur, telefoonnummer (078) 6849150, dan wel 06-29119229.

Tijdpad
Uiterlijke datum reactie voor maandag 23 mei 2016
Selectie brieven op woensdag 1 juni 2016
Sollicitatiegesprekken op woensdag 9 juni 2016 (of in deze week)